Vores historie

Hvad er en

forsikringsmægler?

kundens mand

En forsikringsmægler arbejder for kunden, som skal rådgives på baggrund af mæglerens erfaring, hvor kundens interesser skal varetages. Forsikringsmæglere er uvildige og må ikke modtage provision fra forsikringsselskaber.

Forsikringsmæglere er desuden underlagt Finanstilsynet, og derfor skal man hvert år indberette oplysninger om samarbejdspartnere og omsætning hos denne. Dernæst skal forsikringsmæglere altid oprethold en ansvarsforsikring, som kommer kunden til gode i tilfælde af forkert rådgivning. Kunden afgiver en fuldmagt til forsikringsmægleren, som beskriver de områder, som mægleren kan arbejde indenfor samt de regler, der følger med.

Det er endvidere vigtigt i fuldmagten, at så længe den består, så kan virksomheden ikke selv ændre, forhandle eller etablere forsikringer, da forsikringsmægleren har rådgiveransvaret for indholdet i forsikringen. Alt går derfor igennem forsikringsmægleren. Når et samarbejdet påbegynes, skal der også indgås en samarbejdsaftale, som klart beskriver hvilke arbejdsopgaver forsikringsmægleren har. Det samme gælder det honorar, der er aftalt.